Общинска избирателна комисия Дупница


РЕШЕНИЕ
№ 369
Дупница, 21.11.2016

ОТНОСНО: обявяване за избран за общински съветник от квотота на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

       С решение №368/18.10.2016 г. на ОИК Дупница са прекратени пълномощията на общинския съветник Ани Христова Йорданова с ЕГН-**************, избрана за общински съветник от квотата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на основание чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА и е обявявен за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ Кирил Костадинов Шилегарски с ЕГН**************, постоянен адрес **************. В ОИК Дупница с вх.№556/18.11.2016 г. е постъпило писмо на Общински съвет град Дупница,  към което е приложено заявление вх.№633/18.11.2016 г. на Кирил Костадинов Шилегарски с ЕГН **************, с което завява, че отказва да положи клетва по чл. 32 ал.1 от ЗМСМА като общински съветник. Видно от извършеното изчисление за определяне резултатите от гласуването за общински съветници в община Дупница на  Информационно обслужване АД Кюстендил и решение №337/31.03.2016 г. на ОИК Дупница следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ е Ивайло Валериев Петров  ЕГН ************** с постоянен адрес **************.

      С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, чл. 85, ал. 4 от ИК, чл. 30, ал.6 и ал.7 от ЗМСМА и решение №3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница

 

РЕШИ:

 

         Обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  Ивайло Валериев Петров  с ЕГН **************, постоянен адрес **************.

       Анулира издаденото на Кирил Костадинов Шилегарски удостоверение и издава удостоверение на Ивайло Валериев Петров.

           Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Кюстендил.

Председател: Мария Георгиева Чомакова

Секретар: Ирина Красимирова Янакиева

* Публикувано на 22.11.2016 в 08:37 часа

Свързани решения:

337/31.03.2016

368/18.10.2016

Календар

Решения

  • № 370 / 12.12.2016

    относно: сигнал с вх.№558/08.12.2016 г. на Пламен Петров Соколов- общински съветник от ПП Движение 21.

  • № 369 / 21.11.2016

    относно: обявяване за избран за общински съветник от квотота на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 368 / 18.10.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

всички решения