Общинска избирателна комисия Дупница


РЕШЕНИЕ
№ 368
Дупница, 18.10.2016

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

      В ОИК Дупница с Вх.№554/12.10.2016 г. е постъпило писмо на Общински съвет град Дупница,  към което е приложено заявление вх.№552/11.10.2016 г. на Ани Христова Йорданова с ЕГН-***********- общински съветник от квотата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на основание решение №337/31.03.2016 г. на ОИК Дупница, с което подава оставка и желае да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й като общински съветник. След като се запозна с постъпилите документи, удостоверяващи основанието за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник в хипотезата на чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА и на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА и решение №3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, ОИК Дупница е приела решение №367/14.10.2016 г. и с писмо изх.№75/14.10.2016 г. е уведомила общинския съветник, за постъпилите документи, удостоверяващи основанията на чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА за предсрочното прекратяване на пълномощията й, като в писмото е указано, че в тридневен срок може да направи писмено възражение пред комисията. В указания срок не е постъпило възражение. Приложените към писмо Вх.№554/12.10.2016 г. документи, удостоверяват основанието за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник в хипотезата на чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА. Видно от извършеното изчисление за определяне резултатите от гласуването за общински съветници в община Дупница на  Информационно обслужване АД Кюстендил и решение №337/31.03.2016 г. на ОИК Дупница следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ е Кирил Костадинов Шилегарски с ЕГН *************, постоянен адрес гр. Дупница, ул. Кокиче №28.

      С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, чл. 85, ал. 4 от ИК, чл. 30, ал.6 и ал.7 от ЗМСМА и решение №3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница

 

РЕШИ:

 

    Прекратява пълномощията на общинския съветник Ани Христова Йорданова с ЕГН-**************, избрана за общински съветник от квотата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ на основание чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА и обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  Кирил Костадинов Шилегарски с ЕГН ***************, постоянен адрес гр. Дупница, ул. Кокиче №28.

    Анулира издаденото на Ани Христова Йорданова удостоверение и издава удостоверение на Кирил Костадинов Шилегарски.

    Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Кюстендил.

 

Председател: Мария Георгиева Чомакова

Секретар: Ирина Красимирова Янакиева

* Публикувано на 19.10.2016 в 18:44 часа

Свързани решения:

369/21.11.2016

Календар

Решения

  • № 370 / 12.12.2016

    относно: сигнал с вх.№558/08.12.2016 г. на Пламен Петров Соколов- общински съветник от ПП Движение 21.

  • № 369 / 21.11.2016

    относно: обявяване за избран за общински съветник от квотота на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 368 / 18.10.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

всички решения