Общинска избирателна комисия Дупница


РЕШЕНИЕ
№ 370
Дупница, 12.12.2016

ОТНОСНО: сигнал с вх.№558/08.12.2016 г. на Пламен Петров Соколов- общински съветник от ПП Движение 21.

    В ОИК Дупница е постъпил сигнал Вх.№558/08.12.2016 г. на Пламен Петров Соколов- общински съветник от ПП Движение 21, в който са изложени твърдения, че Крум Бонев- общински съветник в ОбС Дупница от листата на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” със заповед №3654/05.12.2016 г. на кмета на община Дупница бил определен за и.д. управител на общинското  дружество МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД. Твърди се, че общинския съветник е е издавал и подписвал документи в нарушение на чл.30 ал.9 от ЗМСМА, за което не е уведомил ОИК. Към сигнала са приложени незаверени копия на заповед 3654/05.12.2016 г. на кмета на община Дупница, писмо изх.№1058/05.12.2016 г. на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД и заповед №90/05.12.2016 г. на д-р К.Бонев като управител на МБАЛ  Св. Иван Рилски“ ЕООД, съгласно заповед №3654/05.12.2016 г. Иска се от ОИК Дупница да се произнесе по компетентност като прекрати правомощията на общинския съветник.

    ОИК Дупница е сезирана с документи, съгласно чл.30 ал.5 от ЗМСМА да се произнесе налице ли са обстоятелствата по чл.30 ал.4 т.9 от ЗМСМА, при които са предсрочно прекратени пълномощията на общински съветник, при избирането или назначаването му за управител на търговско дружество с общинско участие и да обяви за избран следващия в листата кандидат. Съгласно чл.30 ал.5 от ЗМСМА, обстоятелствата по чл.30 ал.4 от ЗМСМА се установяват с документи, издадени от компетентните органи, ОИК Дупница е изискала служебно заверен препис от заповед №3654/05.12.2016 г. на кмета на община Дупница. Извършена е и справка в Търговски регистър при Агенция по вписванията по партида на МБАЛ Св.Иван Рилски ЕООД. От община Дупница са предоставени заповед №3654/05.12.2016 г. и заповед №3673/06.12.2016 г. на кмета на община Дупница. 

   Крум Богданов Бонев с ЕГН ************* е обявен за избран за общински съветник от квотата на ПП Единна народна партия с решение №337 от 31.03.2016 г. на ОИК Дупница. От приложените към сигнала и служебно изисканите документи се установява, че със заповед №3654/05.12.2016 г. на кмета на община Дупница Крум Богданов Бонев с ЕГН  *************  е определен за и.д. управител на общинското  дружество МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД. Със заповед №3673/06.12.2016 г. на кмета на община Дупница на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА е отменена заповед №3654/05.12.2016 г. в частта, в която на д-р Крум Бонев с посочен ЕГН е възложено временно да изпълнява длъжността на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД. От справка в Търговски регистър при агенция по вписванията по партида на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД като управител е вписан Росен Ангелов Тимчев.

    С оглед на изложеното ОИК Дупница приема, че не се установява наличие на обстоятелствата по чл.30 ал.4 т.9 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на Крум Богданов Бонев с ЕГН  ************* - общински съветник от квотата на ПП Единна народна партия, поради назначаването му за управител на търговско дружество с общинско участиеи на основание чл. 87, ал. 1, чл. 85, ал. 4 от ИК, чл. 30, ал.7 от ЗМСМА и решение №3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница

 

РЕШИ:

 

       Отказва да бъде обявен за избран за общински съветник следващия в листата кандидат от ПП „Единна народна партия“.

      Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Кюстендил.

 

Председател: Мария Георгиева Чомакова

Секретар: Ирина Красимирова Янакиева

* Публикувано на 12.12.2016 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 370 / 12.12.2016

    относно: сигнал с вх.№558/08.12.2016 г. на Пламен Петров Соколов- общински съветник от ПП Движение 21.

  • № 369 / 21.11.2016

    относно: обявяване за избран за общински съветник от квотота на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 368 / 18.10.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

всички решения