Общинска избирателна комисия Дупница


РЕШЕНИЕ
№ 239
Дупница, 28.11.2023

ОТНОСНО: Налагане на административно наказание на Ицо Димитров Димитров и Борислав Иванов Борисов

    По докладна записка на РУ – гр. Дупница за постъпил при тях ОДЧ, в деня на балотажа  за избор на кмет на Община Дупница на 05.11.2023 година е образувана преписка с вх. № 4578/2023 година при РП – Кюстендил ТО – Дупница, ДП № 717/2023 г. по описа на РУ - Дупница  за сигнал от СИК 104800047, находяща се в квартал Ценеви, ул. „Разметаница“ № 11 в гр. Дупница, за това, че в посочените СИК са установени две лица, които след попълване на бюлетината си и преди да я пуснат в урната са я заснели с мобилните си  телефони.

    По случая е назначена проверка от РП – Кюстендил, ТО – Дупница в хода, на която са снети свидетелски показания, извършени са справки и са проведени оперативно – издирвателни мероприятия.

    В хода на проверката е установено, че се касае за две лица, а именно: Ицо Димитров Димитров  и Борислав Иванов Борисов и двамата от гр. Дупница

   Районна прокуратура – Кюстендил, ТО – Дупница, анализирайки материалите по преписката е направила извода, че в конкретния случай липсват данни  за  извършеното престъпление от общ характер, поради което не са налице предпоставките за образуване досъдебно производство /чл. 24, ал 1, т. 1 от НПК/. В конкретния случай извършеното деяние представлява нарушение на ИК.

    С вх. № 368/27.11.2023 г. в 16.00 ч. в ОИК - Дупница е постъпило постановление с № 4578/2023 г. от 23.11.2023 г. на Районна прокуратура – Кюстендил, ТО - Дупница, с което РП – Кюстендил, ТО - Дупница е отказала да образува досъдебно производство и е прекратила преписката срещу Ицо Димитров Димитров  и Борислав Иванов Борисов. С постановлението РП – Кюстендил, ТО - Дупница препраща преписката на ОИК – Дупница за ангажиране на административно – наказателна отговорност на Ицо Димитров Димитров  и Борислав Иванов Борисов.

   Предвид горното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс и на основание чл. 498 Общинската избирателна комисия – Дупница,

 

РЕШИ:

      Установява нарушение, изразяващо се в използване на мобилен телефон с цел на заснемане на начина на гласуване, нарушение по чл. 227, ал. 1 от ИК от лицето Ицо Димитров Димитров на 05.11.2023 г., в секционна избирателна секция № 104800047, находяща се в квартал Ценеви, ул. „Разметаница“ № 11 в гр. Дупница.

     Установява нарушение, изразяващо се в използване на мобилен телефон с цел на заснемане на начина на гласуване, нарушение по чл. 227, ал. 1 от ИК от лицето Борислав Иванов Борисов на 05.11.2023 г., в секционна избирателна секция  № 104800047, находяща се в квартал Ценеви, ул. „Разметаница“ № 11 в гр. Дупница.

     ОПРАВОМОЩАВА председателя на ОИК – Дупница да състави акт за установеното нарушение на Ицо Димитров Димитров, с ЕГН **********, с адрес: ************************************************************.

     ОПРАВОМОЩАВА председателя на ОИК – Дупница да състави акт за установеното нарушение на Борислав Иванов Борисов, с ЕГН **********, с адрес: ************************************************************.

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Мария Георгиева Чомакова

Секретар: Роза Василева Атанасова

* Публикувано на 28.11.2023 в 16:27 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 28.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Ицо Димитров Димитров и Борислав Иванов Борисов

  • № 238 / 23.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Стойчо Каменов Христов

  • № 237 / 21.11.2023

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради избирането му за заместник кмет на община Дупница и обявяване за избран, следващия от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ

всички решения