Общинска избирателна комисия Дупница


РЕШЕНИЕ
№ 238
Дупница, 23.11.2023

ОТНОСНО: Налагане на административно наказание на Стойчо Каменов Христов

   По сигнал от Коалиция „БСП за България“, представлявана от Александър Анин е образувана преписка с вх. № 4577/2023 година при РП – Кюстендил ТО – Дупница, към която е присъединена преписка с Вх. № 4575/2023г. по описа на КнРП по сигнал от Елена Малчева за извършвана неправомерно агитация в деня на балотажа за избор на кмет на Община Дупница на 05.11.2023 година.

    По случая е назначена проверка от РП – Кюстендил, ТО – Дупница в хода, на която са снети свидетелски показания, извършени са справки и са проведени оперативно – издирвателни мероприятия.

   Районна прокуратура – Дупница анализирайки материалите по преписката е направила извода, че в конкретния случай липсват данни  за  извършеното престъпление от общ характер, поради което не са налице предпоставките за образуване досъдебно производство. В конкретния случай извършеното деяние представлява нарушение на ИК, като доказателствата за това са събрани в посочената по-горе преписка.

    С вх. № 366/19.11.2023 г. в 16.10 ч. в ОИК - Дупница е постъпило постановление с № 4567/2023 г. от 15.11.2023 г. на Районна прокуратура – Кюстендил, ТО - Дупница, с което РП – Кюстендил, ТО - Дупница е отказала да образува досъдебно производство и е прекратила преписката. С постановлението РП – Кюстендил, ТО - Дупница препраща преписката на ОИК – Дупница за ангажиране на административно – наказателна отговорност на Стойчо Каменов Христов.

   Предвид горното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс и на основание чл. 498 Общинската избирателна комисия – Дупница,

 

РЕШИ:

 

       Установява извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от ИК от лицето Стойчо Каменов Христов на 05.11.2023 г., а именно: осъществява предизборна агитация в изборния ден на 05.11.2023 г., изричайки фразите „само ГЕРБ“, „№7“ и „Целият квартал ще гласува с № 7“, пред събрало се множество хора в кв. Гиздова махала в гр. Дупница.

      ОПРАВОМОЩАВА председателя на ОИК – Дупница да състави акт за установеното нарушение на Стойчо Каменов Христов, с ЕГН **********, с адрес: ****************************************.

 

Председател: Мария Георгиева Чомакова

Секретар: Роза Василева Атанасова

* Публикувано на 24.11.2023 в 09:41 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 28.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Ицо Димитров Димитров и Борислав Иванов Борисов

  • № 238 / 23.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Стойчо Каменов Христов

  • № 237 / 21.11.2023

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради избирането му за заместник кмет на община Дупница и обявяване за избран, следващия от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ

всички решения