Общинска избирателна комисия Дупница


РЕШЕНИЕ
№ 237
Дупница, 21.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на избран общински съветник, поради избирането му за заместник кмет на община Дупница и обявяване за избран, следващия от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ

    Постъпило е заявление с вх. № 367 от 20.11.2023 г.  от Илиан Иванов Дойчев, с ЕГН ********** за освобождаването му като избран общински съветник от квотата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ.

     Съгласно справката за класиране според преференциите, изготвена от Информационно обслужване АД и Решение № 194-МИ/30.10.2023 г. за подредба на кандидатите от списък „А“ в листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ, поради липсата на други лица от списък „А“, ОИК Дупница следва да обяви за избран от кандидатска листа по списък „Б“ на посочената партия кандидат за общински съветник Асен Сотиров Илиев.  

 

      На основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 85, ал. 4  и ал. 6, чл. 413, ал. 4 и чл. 454  във връзка с чл. 453, ал. 1 от ИК  и Решение № 2865-МИ/04.11.2023 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия ДУПНИЦА

 

 

РЕШИ:

 

       ЗАЛИЧАВА от листата на общинските съветници на КП БСП за БЪЛГАРИЯ Илиан Иванов Дойчев, с ЕГН ***********, избран за общински съветник с решение № 235-МИ от 10.11.2023 г., поради встъпването му като държавен служител.

        ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Асен Сотиров Илиев, ЕГН ********** .

 

    Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Кюстендил в 7-дневен срок от обявяването му съгласно чл. 459 от ИК.

 

Председател: Мария Георгиева Чомакова

Секретар: Роза Василева Атанасова

* Публикувано на 21.11.2023 в 17:42 часа

Свързани решения:

194/30.10.2023

Календар

Решения

  • № 239 / 28.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Ицо Димитров Димитров и Борислав Иванов Борисов

  • № 238 / 23.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Стойчо Каменов Христов

  • № 237 / 21.11.2023

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради избирането му за заместник кмет на община Дупница и обявяване за избран, следващия от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ

всички решения