Заседания

Заседание от дата 30.10.2023 от 13:30 часа.

Решения

№ 200 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Крайници, община Дупница

№ 199 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Блатино, община Дупница

№ 198 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО село Джерман, община Дупница

№ 197 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО село Бистрица, община Дупница

№ 196 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

№ 195 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Червен брег, община Дупница

№ 194 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 193 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Дяково, община Дупница

№ 192 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Баланово, община Дупница

№ 191 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Яхиново, община Дупница

№ 190 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Пиперево, община Дупница

№ 189 / 30.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Самораново, община Дупница

№ 188 / 30.10.2023

ОТНОСНО : Приемане на решение от ОИК за приключване работата в ИП към ОИК.

№ 187 / 30.10.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувалите на СИК 104800068

№ 186 / 30.10.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувалите на СИК 104800067

№ 185 / 30.10.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувалите на СИК 104800043

№ 184 / 30.10.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувалите на СИК 104800022

№ 183 / 30.10.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувалите на СИК 104800020

№ 182 / 30.10.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувалите на СИК 104800001

Календар

Решения

  • № 239 / 28.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Ицо Димитров Димитров и Борислав Иванов Борисов

  • № 238 / 23.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Стойчо Каменов Христов

  • № 237 / 21.11.2023

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради избирането му за заместник кмет на община Дупница и обявяване за избран, следващия от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ

всички решения