Заседания

Заседание от дата 29.10.2023 от 08:00 часа.

Решения

№ 181 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила жалба вх. № 287/29.10.2023 година, в 19,20 часа, в ОИК – Дупница, подаден от Александър Димитров Анин, в качеството си на представляващ КП БСП за БЪЛГАРИЯ за извършване на незаконна агитация пред СИК №104800072.

№ 180 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила жалба вх. № 286/29.10.2023 година, в 18,30 часа, в ОИК – Дупница, подаден от Катя Георгиева Димитрова – упълномощено лице от ПП „Има такъв народ“ и кандидат за кмет на Община Дупница за извършване на недопустим пропускателен контрол в СИК №104800019.

№ 179 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Указания за процедиране от СИК на територията на община Дупница при откриване на бюлетина в кочана без номера.

№ 178 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила жалба вх. № 277/29.10.2023 година, в 13,00 часа, в ОИК – Дупница, подаден от Александър Димитров Анин – упълномощено лице от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,

№ 177 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Жалба, входирана в ОИК – Дупница с вх. № 276/29.10.2023 г. в 12:45 часа, подадена от Александър Димитров Анин, в качеството си на представляващ КП БСП за БЪЛГАРИЯ за нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали.

№ 176 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила жалба вх. № 272/29.10.2023 година, в 10,55 часа, в ОИК – Дупница, подаден от Александър Димитров Анин – упълномощено лице от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, касаеща данни, че съгласно чл. 21, ал.1 от Изборния кодекс застъпниците носят отличителни знаци, съгласно образец, утвърден от ЦИК.

№ 175 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила жалба вх. № 271/29.10.2023 година, в 10,20 часа, в ОИК – Дупница, подаден от Александър Димитров Анин – упълномощено лице от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, касаещ данни, че лицето Емилия Крекманова, съпруга на лицето Димитър Василев Крекманов-кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ е член на СИК № 104800070, същевременно, същата е дописана в избирателния списък на цитираната СИК, с право да гласува в тази секция. Към жалбата не са приложени доказателства.

№ 174 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на Политическа Партия ГЕРБ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 173 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Постъпила жалба в ОИК – Дупница, подаден от Александър Димитров Анин – упълномощено лице от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, касаещ данни, че в повечето секции и по-специално в СИК с номера № 104800019, № 104800033, 104800015, № 104800016 и 104800017 се твърди за нарушение на процедурата на гласуване, а именно: Членове на комисията предварително задават въпрос на всеки избирател „За какво ще гласувате?“. Към жалбата не са приложени доказателства.

№ 172 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 171 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на партия Възраждане, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 170 / 29.10.2023

ОТНОСНО : Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 162 / 29.10.2023

ОТНОСНО : отваряне на чувалите на СИК 104800001

Календар

Решения

  • № 239 / 28.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Ицо Димитров Димитров и Борислав Иванов Борисов

  • № 238 / 23.11.2023

    относно: Налагане на административно наказание на Стойчо Каменов Христов

  • № 237 / 21.11.2023

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради избирането му за заместник кмет на община Дупница и обявяване за избран, следващия от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ

всички решения