02.11.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 05 НОЕМВРИ 2023г.

    Получаването на изборни книжа и материали от секционно-избирателните комисии ( ПСИК /СИК) на територията на община Дупница  в предизборния ден - 04.11.2023 г. (събота), ще се извършва  на  IV-ти етаж в сградата на Община Дупница по следния график

 

Секция Час Нас.място Адрес на СИК
1 18.10 гр. Дупница ПГ Корольов Орлинска 70 
2 18.10 гр. Дупница ПГ Корольов Орлинска 70 
3 18.10 гр. Дупница ПГ Корольов Орлинска 70 
4 18.10 гр. Дупница ПГ Корольов Орлинска 70 
5 18.25 гр. Дупница ОУ Христаки Павлович Орлинска 13
6 18.25 гр. Дупница ОУ Христаки Павлович Орлинска 13
7 17.35 гр. Дупница ОУ Евлоги Георгиев Кулата 12
8 17.35 гр. Дупница ОУ Евлоги Георгиев Кулата 12
9 17.35 гр. Дупница ОУ Евлоги Георгиев Кулата 12
10 18.50 гр. Дупница ПГ Христо Ботев Цар Самуил 9
11 18.40 гр. Дупница Спортна зала Христо Ботев 30 а
12 18.40 гр. Дупница Спортна зала Христо Ботев 30 а
13 18.50 гр. Дупница ПГ Христо Ботев Цар Самуил 9
14 16.25 гр. Дупница Клуб на квартала Поп Харитон 2
15 17.25 гр. Дупница ПГ по Транспорт Патриарх Евтимий 21
16 17.25 гр. Дупница ПГ по Транспорт Патриарх Евтимий 21
17 17.25 гр. Дупница ПГ по Транспорт Патриарх Евтимий 21
18 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
19 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
20 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
21 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
22 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
23 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
24 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
25 17.45 гр. Дупница ОУ Неофит Рилски Фенерка 46
26 16.20 гр. Дупница Библиотека П. Яворов ж.к. Бистрица 
27 17.10 гр. Дупница ПГ по ХВХТ Велико Търново 6
28 17.10 гр. Дупница ПГ по ХВХТ Велико Търново 6
29 17.10 гр. Дупница ПГ по ХВХТ Велико Търново 6
30 17.10 гр. Дупница ПГ по ХВХТ Велико Търново 6
31 16.55 гр. Дупница ОУ Кирил и Методий Велико Търново 19
32 16.55 гр. Дупница ОУ Кирил и Методий Велико Търново 19
33 16.55 гр. Дупница ОУ Кирил и Методий Велико Търново 19
34 16.55 гр. Дупница ОУ Кирил и Методий Велико Търново 19
35 16.40 гр. Дупница ОУ Климент Охридски Венелин 92
36 16.40 гр. Дупница ОУ Климент Охридски Венелин 92
37 16.40 гр. Дупница ОУ Климент Охридски Венелин 92
38 16.40 гр. Дупница ОУ Климент Охридски Венелин 92
39 16.15 гр. Дупница Клуба на пенсионера Л. Каравелов 4
40 16.15 гр. Дупница Клуба на пенсионера Л. Каравелов 4
41 16.30 гр. Дупница СЕУ П. Хилендарски Страхил Войвода 5
42 16.30 гр. Дупница СЕУ П. Хилендарски Страхил Войвода 5
43 16.00 гр. Дупница Клуб на ЖП секция Отец Паисий 44
44 16.00 гр. Дупница Клуб на ЖП секция Отец Паисий 44
45 15.50 гр. Дупница Стола на Депо Аракчийски мост 2
46 15.50 гр. Дупница Стола на Депо Аракчийски мост 2
47 15.45 гр. Дупница Клуба на квартала Разметаница 11
48 15.35 с.Бистрица Сградата на кметството
49 15.35 с.Бистрица Младежки клуб
50 15.25 с.Джерман Кметство ул. Коста Петров 21
51 15.25 с.Джерман Читалище (Старото Кметство)
52 15.25 с.Крайни дол Сградата на кметството
53 14.45 с.Самораново ОУ Христо Ботев 
54 14.45 с.Самораново ОУ Христо Ботев 
55 14.35 с.Пиперево Клуб 
56 14.35 с.Блатино Клуб 
57 14.55 с.Яхиново ОУ Св. Св. Кирил и Методий 
58 14.55 с.Яхиново ОУ Св. Св. Кирил и Методий 
59 14.55 с.Яхиново ОУ Св. Св. Кирил и Методий 
60 14.25 с.Баланово Сградата на кметството
61 14.25 с.Палатово Кметство
62 14.20 с.Грамаде Сградата на кметството
63 14.10 с.Дяково Ритуална зала
64 14.10 с.Кременик Сградата на кметството
65 14.00 с.Делян Сградата на кметството
66 14.00 с.Тополница Ритуална зала
67 15.10 с.Червен брег Сградата на кметството
68 15.10 с.Червен брег Сградата на кметството
69 15.15 с.Крайници ОУ Христо Ботев 
70 15.15 с.Крайници ОУ Христо Ботев 
71 15.15 с.Крайници ОУ Христо Ботев 
72 18.10 гр. Дупница ПГ Корольов Орлинска 70 
73 18.55 гр. Дупница ПСИК 1
01.11.2023

образци на бюлетини за гласуване във II тур на избори за кметове в Община Дупница на 05 ноември 2023 година

      Във връзка с писмо на ЦИК с Изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с т. 7  от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Дупница,  публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините, за гласуване във II тур на избори за кметове в Община  Дупница на 05 ноември 2023 година.

Образец на Бюлетина за Кмет на община Дупница

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Бистрица

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Джерман

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

19.10.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

          Получаването на изборни книжа и материали от секционно-избирателните комисии ( ПСИК /СИК) на територията на община Дупница  в предизборния ден - 28.10.2023 г. (събота), ще се извършва  на  IV-ти етаж в сградата на Община Дупница по следния график

№ на секция

Населено място

Място за гласуване

Адрес / улица

Час на получаване

10480065

  Делян

Сграда на кметство

 

12.00-12.05

10480066

 Тополница

Ритуална зала

 

12.00 - 12.05

10480063

  Дяково

Ритуална зала

 

12.10 - 12.15

10480064

  Кременик

Сграда на кметство

 

12.10 - 12.15

10480062

  Грамаде

Сграда на кметство

 

12.20 - 12.25

10480060

 Баланово

Сграда на кметство

 

12.25 - 12.30

10480061

  Палатово

Училище

 

12.25 - 12.30

10480055

  Пиперево

Клуб

 

12.35 - 12.40

10480056

 Блатино

Клуб

 

12.35 - 12.40

10480053

 Самораново

ОУ "Христо Ботев"

 

12.45 - 12.50

10480054

 Самораново

ОУ "Христо Ботев"

 

12.45 - 12.50

10480057

  Яхиново

ОУ "Св. Кирил и Методий"

 

12.55 - 13.05

10480058

  Яхиново

ОУ "Св. Кирил и Методий"

 

12.55 - 13.05

10480059

  Яхиново

ОУ "Св. Кирил и Методий"

 

12.55 - 13.05

10480067

 Червен брег

Сграда на кметство

 

13.10 - 13.15

10480068

 Червен брег

Сграда на кметство

 

13.10 - 13.15

10480069

  Крайници

ОУ "Христо Ботев"

 

13.15 - 13.20

10480070

 Крайници

ОУ "Христо Ботев"

 

13.15 - 13.20

10480071

 Крайници

ОУ "Христо Ботев"

 

13.15 - 13.20

10480050

 Джерман

Сграда на кметство

 

13.25 - 13.30

10480051

  Джерман

Сграда на кметство

 

13.25 - 13.30

10480052

Крайни дол

Сграда на кметство

 

13.25 - 13.30

10480048

  Бистрица

Сграда на кметство

 

13.35 - 13.40

10480049

 Бистрица

Младежки клуб

 

13.35 - 13.40

10480047

Дупница

Клуб на Квартала

  "Разметаница" №: 11

13.45 - 13.50

10480045

Дупница

Стол на депото

  "Аракчийски мост" №: 2

13.50 - 13.55

10480046

Дупница

Стол на депото

  "Аракчийски мост" №: 2

13.50 - 13.55

10480043

Дупница

Клуб на ЖП секция

 "Отец Паисий" №: 44

14.00 - 14.05

10480044

Дупница

Клуб на ЖП секция

  "Отец Паисий" №: 44

14.00 - 14.05

10480038

Дупница

Клуб на Квартала

ул. "Венелин" №: 90

14.10 - 14.15

10480039

Дупница

Клуб на пенсионера

  "Любен Каравелов" №: 4

14.15 - 14.20

10480040

Дупница

Клуб на пенсионера

  "Любен Каравелов" №: 4

14.15 - 14.20

10480026

Дупница

Библиотека "П. Яворов

ЖК "Бистрица"

14.20 - 14.25

10480014

Дупница

Клуб на Квартала

ул. "Поп Харитон" №: 2

14.25 - 14.30

10480041

Дупница

ОУ “П. Хилендарски”

  "Страхил войвода" №: 5

14.30 - 14.35

10480042

Дупница

ОУ “П. Хилендарски”

  "Страхил войвода" №: 5

14.30 - 14.35

10480035

Дупница

ОУ “Климент Охридски”

ул. "Венелин" №: 92

14.40 - 14.50

10480036

Дупница

ОУ “Климент Охридски”

ул. "Венелин" №: 92

14.40 - 14.50

10480037

Дупница

ОУ “Климент Охридски”

ул. "Венелин" №: 92

14.40 - 14.50

10480031

Дупница

ОУ “Кирил и Методий”

  "Велико Търново" №: 19

14.55 - 15.05

10480032

Дупница

ОУ “Кирил и Методий”

  "Велико Търново" №: 19

14.55 - 15.05

10480033

Дупница

ОУ “Кирил и Методий”

  "Велико Търново" №: 19

14.55 - 15.05

10480034

Дупница

ОУ “Кирил и Методий”

  "Велико Търново" №: 19

14.55 - 15.05

10480027

Дупница

ПГ по ХВХТ

"Велико Търново" №: 6

15.10 - 15.20

10480028

Дупница

ПГ по ХВХТ

  "Велико Търново" №: 6

15.10 - 15.20

10480029

Дупница

ПГ по ХВХТ

  "Велико Търново" №: 6

15.10 - 15.20

10480030

Дупница

ПГ по ХВХТ

  "Велико Търново" №: 6

15.10 - 15.20

10480015

Дупница

ПГ по транспорт

 "Патр. Евтимий" №: 21

15.25 - 15.30

10480016

Дупница

ПГ по транспорт

 "Патр. Евтимий" №: 21

15.25 - 15.30

10480017

Дупница

ПГ по транспорт

 "Патр. Евтимий" №: 21

15.25 - 15.30

10480007

Дупница

ОУ “Евлоги Георгиев”

ул. "Кулата" №: 13

15.35 - 15.40

10480008

Дупница

ОУ “Евлоги Георгиев”

ул. "Кулата" №: 13

15.35 - 15.40

10480009

Дупница

ОУ “Евлоги Георгиев”

ул. "Кулата" №: 13

15.35 - 15.40

10480018

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

ул. "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480019

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

ул. "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480020

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

ул. "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480021

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

ул. "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480022

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

ул. "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480023

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

  "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480024

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

ул. "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480025

Дупница

ОУ “Неофит Рилски”

ул. "Фенерка" №: 46

15.45 - 16.05

10480001

Дупница

ПГ “Акад. А.С. Корольов”

ул. "Орлинска" №: 70

16.10 - 16.25

10480002

Дупница

ПГ “Акад. А.С. Корольов”

ул. "Орлинска" №: 70

16.10 - 16.25

10480003

Дупница

ПГ “Акад. А.С. Корольов”

ул. "Орлинска" №: 70

16.10 - 16.25

10480004

Дупница

ПГ “Акад. А.С. Корольов”

ул. "Орлинска" №: 70

16.10 - 16.25

10480005

Дупница

ПГ “Акад. А.С. Корольов”

ул. "Орлинска" №: 70

16.25 - 16.30

10480006

Дупница

ПГ “Акад. А.С. Корольов”

ул. "Орлинска" №: 70

16.25 - 16.30

10480011

Дупница

Спортна Зала

  "Христо Ботев" №: 30 А

16.40 - 16.45

10480012

Дупница

Спортна Зала

 "Христо Ботев" №: 30 А

16.40 - 16.45

10480072

Дупница

ПГ “Акад. А.С. Корольов”

ул. "Орлинска" №: 70

16.45 - 16.50

10480010

Дупница

ПГ " Христо Ботев"

ул. "Цар Самуил" №: 9

16.50 - 16.55

10480013

Дупница

ПГ " Христо Ботев"

ул. "Цар Самуил" №: 9

17.50 - 17.55

10480073

Дупница

ПСИК

Спортна зала

16.45

18.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

    Регистрацията за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е уредена съгласно Решение №2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК.

    Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък - на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Той се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът - Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК може да изтеглите от тук.

   Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

  Списъкът  се подписва и предава до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. включително на Общинска избирателна комисия Кюстендил  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

   Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

    Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

   Електронният списък на упълномощените представители в EXCEL формат може да изтеглите от тук.

   Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

 

18.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

    ОИК Дупница информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на Община Дупница /ет.4,Панорамна зала/. Необходими са следните документи: 

               - Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа).

Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

             -     Списък на лицата – на хартиен носител

         -   Списък на лицата в електронен вид -  Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

              -     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 74-МИ от изборните книжа)

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията,на които лицата следва да отговарят.

15.10.2023

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

14.10.2023

Съобщение

         

    Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

   Обръщаме внимание, че за преглед на посочените линкове в таблицата следва да имате инсталирана програмата Microsoft Teams.

 Внимание: Всеки член на секционните избирателни комисии (СИК), може да се включи във всяко едно от обученията посочени по-долу, като използва компютъра си в къщи. При затруднения, по-подрабни указания както и включване в обучението ще бъде направено на присъствените обучения, които ще се проведат в Община Дупница по посочения график

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

 

 

14.10.2023

Съобщение

       Общинска избирателна комисия Дупница уведомява, че обученията на членовете на секционните комисии СИК/ПСИК, ще се проведат в партерна зала на Община Дупница по посочения график, като във всяко едно обучение могат да присъстват не повече от 155 човека, поради което е необходима предварителна регистрация за предпочитана дата и час на посочените телефони: 

 

Дата

Начало на

регистрацията

Начало на

обучението

Телефони

21.10.2023г./събота/

10:30 ч.

11:00 ч.

0879 523 549

21.10.2023г./събота/

14:30 ч.

15:00 ч.

0879 523 592

23.10.2023г./понеделник/

16:30 ч.

17:00 ч.

0895 641 394

24.10.2023г./вторник/

16:30 ч.

17:00 ч.

0879 523 461

10.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

 Във връзка протоколно решение на ЦИК от 10 октомври 2023г. и във връзка с писмо изх.№ МИ-15-711/10.10.23 от ЦИК, ОИК-Дупница публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 29 октомври 2023 година.

Образец на Бюлетина за общински съветници

Образец на Бюлетина за Кмет на община Дупница

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Баланово

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Бистрица

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Блатино

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Джерман

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Дяково

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Крайници

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Пиперево

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Самораново

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Червен Брег

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Яхиново

02.10.2023

ПРОМЕНИ В СЪСТАВA НА СИК

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ!

         Промени в съставa на СИК се налагат когато дадено лице, което е назначено в състава на секционна избирателна комисия, не може да участва при произвеждането на изборите за в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023г. За същото партията или коалицията, която го е предложила, следва да подаде заявление до Общинска избирателна комисия – Дупница, с което да се заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия предложеното лице, като същевременно подаде ново лице. Към заявлението е необходимо да се приложи пълномощно на изрично упълномощено от съответната ПП/Коалиция лице.

         В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите, и необходимостта от замяна на посочените дублирани членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В този случай е достатъчно съответната партия или коалиция, писмено да заяви необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.

        Партията или коалицията от партии от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в ОИК предложение, съдържащо номер на секция, три имена, ЕГН, длъжност и телефон на стария и на предложения нов член на СИК.

       Промяната в съставa на секционна избирателна комисия, се взема с решение на ОИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член, и се назначава нов по предложение на партията или коалицията, от чиято квота се извършва промяната.

       Предложенията за замяна на членове на СИК следва да се подават в табличен вид по образец на ОИК и на електронен носител. Таблицата можете да изтеглите от тук.

20.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 2122-МИ И РЕШЕНИЕ № 2460-МИ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2023Г.НА ЦИК

 Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:
 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор.
 2.  предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 3.  заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);
 4.  кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа)
 5.  пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

20.09.2023

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г.

 

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК 

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата

13.09.2023

Съобщение

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

11.09.2023

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Дупница

     Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Дупница заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

     В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

       Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

      Общинска избирателна комисия Дупница  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

       ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН от 09.00 ч. до 17.00 ч. на адрес:    

 гр. Дупница,пл. Свобода, №1, ет.4, в сградата на Община Дупница - Панорамна зала

        ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ от 11 септември 2023 г. до 18 септември 2023 г.  включително.

11.09.2023

Регистрация на местните коалиции в ОИК Дупница

    В ОИК Дупница се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

    Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

   Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

  Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

   За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

   Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

    Общинска избирателна комисия Дупница извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

     ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН от 09.00 ч. до 17.00 ч. на адрес:    

 гр. Дупница,пл. Свобода, №1, ет.4, в сградата на Община Дупница - Панорамна зала

     ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ от 11 септември 2023 г. до 18 септември 2023 г.  включително.

11.09.2023

Регистрация на партии и коалиции в ОИК Дупница

    Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Дупница -   Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

     Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

   За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

     В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

     Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Дупница, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

   Общинска избирателна комисия Дупница извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

    ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН от 09.00 ч. до 17.00 ч. на адрес:    

 гр. Дупница,пл. Свобода, №1, ет.4, в сградата на Община Дупница - Панорамна зала

   ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ от 11 септември 2023 г. до 18 септември 2023 г.  включително.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 239 / 28.11.2023

  относно: Налагане на административно наказание на Ицо Димитров Димитров и Борислав Иванов Борисов

 • № 238 / 23.11.2023

  относно: Налагане на административно наказание на Стойчо Каменов Христов

 • № 237 / 21.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник, поради избирането му за заместник кмет на община Дупница и обявяване за избран, следващия от листата на КП БСП за БЪЛГАРИЯ

всички решения